Välkommen till Föreningen För Barnens Bästa

Föreningen För Barnens Bästa är en ideell biståndsorganisation som arbetar med biståndsprojekt och fadderprogram i Mocambique och Vietnam. Du kan bli medlem och/eller fadder i föreningen och stödja vårt arbete för utsatta, fattiga och funktionshindrade barn i Mocambique och Vietnam. Vi arbetar efter Barnkonventionens intentioner och med mänskliga rättigheter och demokrati i fokus. Vi arbetar för barnens rätt till skolgång. Utbildning gör så att barn kan ta tillvara sina rättigheter och på så sätt göra sin röst hörd i samhället. Det blir en väg ut ur fattigdomen och familj och samhället i stort gynnas. Utbildning ger människor helt andra förutsättningar i livet och medför ökad självkänsla och självständighet.
Map