Yrkesutbildning

Vietnam201010 026CIMG2637

 

I Thanh Ba- projektet ingick även byggnation av en yrkesskola. Målet var att skapa arbetstillfällen för funktionshindrade och fattiga ungdomar genom sömnadsutbildning. 2003 var byggnationen klar. Sedan starten har över 600 ungdomar fått en sömnadsutbildning. Ca 300 av dessa arbetar vid någon fabrik i provinsen eller i Hanoi med omnejd. Flera har startat egen verksamhet i hemmet medan andra ägnar sig åt jordbruksprojekt.

Projekt har haft mycket positiv effekt för ungdomar med svårigheter. Nu kan ungdomarna skapa sig en egen framtid och bli självförsörjande.