Mikrolån Thanh Ba

ATT00054C360_2015-02-10-10-22-15-448 - Kopiamicrolaan-vietnam

Mikrolån för familjer med funktionshindrade barn och ungdomar

I samband med överlämnandet av Thanh Ba- projektet den 31 december 2006 överlämnades en fond på 20 000 kr från FBB.

Fondens ändamål är att ge funktionshindrade och fattiga ungdomar en möjlighet till självförsörjning och därmed en meningsfull vardag, som stärker deras självförtroende. Thanh Ba- distriktet är ett av landets fattigaste distrikt. Arbetstillfällena är få och för ungdomar med funktionshinder är det svårt att finna arbete.

Ungdomarna lånar en summa pengar och investerar i mindre jordbruksprojekt för att förbättra familjens ekonomi och ge dem en meningsfull vardag. Så här långt har 54 ungdomar getts denna möjlighet och resultatet är mycket positivt.  Flertalet är idag självförsörjande och får en inkomst.

En av ungdomarna, Phoung, 25 år gammal, är gravt CP- skadad. Familjen lånade pengar ur mikrofonden 2007 och betalade tillbaka 2009. Familjen valde att satsa på grisar. Av vinsten har man dels satt in pengar på banken och dels köpt en ko. På så sätt har inkomsterna växt till 15,7 milj VND. Familjens tacksamhet över att ha fått denna möjlighet var gränslös.

Du är välkommen att stödja mikrolånsfonden med ett bidrag.

Vill Du veta mer kontakta ordförande Gert-Agne Gustafsson, 046-123561 eller e-mail: info@ffbb.se

Plusgirokonto: 90 03 36-9

TACK FÖR ATT DU VILL STÖDJA OSS!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se