Aktuellt

Vid senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att fortsätta stödja den låg-och mellanstadieskola som är under uppbyggnad i byn Namacula, Lichinga, Niassa provinsen, Mocambique. Styrelsen beslöt om att genomföra en insamling.

INSAMLING – Skolbyggnation Namacula, Lichinga

Vill DU vara med och ge fler barn en möjlighet till skolgång i byn Namacula, Lichinga, Niassa provinsen, Mocambique? Vi behöver DIN hjälp. Målet är att samla in 160 000 kr. Om vi lyckas kan skolan öppnas inför det nya skolåret 2022.

I byn Namacula, som ligger ett par mil utanför Lichinga, finns ingen skola. Skolbyggnationen har nu pågått sedan några år tillbaka. Cykloner, häftiga regn och Covid-19 har fördröjt arbetet. Bor man på landsbygden är det långt till närmaste skola. Många barn har morgonsysslor och hinner inte gå till skolan. Barnen står inför större utmaningar än någonsin p.g.a. pandemin. FFBB vill ge barnen tillgång till skolgång och en trygg och meningsfull vardag. Skolan ska ta emot ca 180 barn. Klasserna 1 – 7. Idag är två klassrum och två toaletter klara. Det som nu behövs är att färdigställa ytterligare två klassrum, två toaletter, verandan, två korridorer samt två kontorsrum.

Varmt tack för att du vill bidra till att göra skillnad!  Din hjälp kommer fram. Plusgirokonto: 90 03 36 – 9 eller Swish: 1233139458  märk ”Insamling Namacula”.

 

 

 

 

 

Covid-19 påverkar fortfarande familjerna i Mocambique. Deltavarianten har sedan juli försvårat situationen ytterligare för våra familjer. Antalet smittade och dödsfall ökar. Detta har lett till att den moçambikiska regeringen i juli stängde skolor i några provinser som är huvudfokus för överföring. Barnen vid barnhemmet Lar Siloe har börjat återvända och för tillfället har 50 barn återvänt. Insamling ”Covid-19 MZ” forsätter. Öronmärk din gåva ”Covid-19 MZ” plusgirokonto 900336-9 eller swisha till 1233139458.

Varmt tack för donationer och gåvor:

12000 kr för flickors studier i Mocambique

54 512 kr från Lilian Scheeles fond, Danmark

25 000 kr öronmärkta för gatubarnen i Zipamanine samt flyktingbarnen i Lichinga

64 000 kr från Annelie Carlssons Minnesfond

7 515 kr öronmärkta för flickors studier från författare Ingrid Jönsson; Royalty från ungdomsboken ”Månbåten” som utspelar sig i Mocambique.

10 050 kr, totalt, med anledning av födelsedag, stöd till Moringaprojektet, stöd till Vietnam och flickors studier

Gåvor och donationer gör skillnad och betyder mycket för utsatta familjer i Mocambique och Vietnam

STYRELSEMÖTE 2021:

17 januari / telefon möte

14 mars / telefon möte

25 april / telefon möte

2 maj / årsmöte

5 september/styrelsemöte

10 oktober/styrelsemöte

VARMT TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD!  

Plusgirokonto 90 03 36-9 Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

Tack för ditt bidrag!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se