Aktuellt

Just nu försäljning av Mors Dags kort. Behållningen går oavkortat till utsatta kvinnor i Mocambique. DU hittar mer information under GÅVOSHOP – Mors Dags kort 2021. Varmt tack för din beställning.

Vi hälsar nya faddrar välkomna. Det finns ett fortsatt behov av faddrar. Hör av dig till info@ffbb.se eller läs mer under BLI FADDER. Covid-19 har försvårat för många barn och FFBB arbetar för att så många barn som möjligt skall få gå i skolan.

Universitetsstuderande Victoria och Fernando har fått faddrar. Vi önskar ungdomarna Lycka Till med sina studier. Utbildning är en väg ur fattigdomen och bidrar till en samhällsutveckling.

Insamling ”Covid 19 MZ” forsätter. Vill DU bidra? Du kan öronmärka din gåva med ”Covid 19 – MZ” plusgirokonto 900336-9 eller swisha till 1233139458.

NYA PROJEKT:

Syster Vinaya är tillbaka från Indien och fortsätter nu skolbyggnationen i Lichinga. Bidrag för Östermalmskyrkan i Kristianstad har överförts.

Styrelsen beslöt att stödja ett projekt för utsatta flickor. Flickors utsatthet har ökat och så även prostitution bland unga flickor. Flickorna är utan något som helst skydd, inräknat från sina vårdnadshavare.

Inköp av en kopieringsmaskin till Zipimanine. Skolbarnen i Mocambique har oftast inga läroböcker och helt beroende av att ha pengar för att kunna kopiera de texter som anges av läraren. Fattiga barn har inte den möjligheten och blir inte accepterade i klassrummen och utestängs därmed från undervisningen.

Utökning av Genderprojekt. Fyra flickor, med engagemang och motivation, kommer att utbildas till handledare för att efter slutförd utbildning leda Gender- projektet i byarna Mulambo, Chindiwo, Kabango, Kantsinzi, Chapotera, Kanjautso, Kanyanja.

Pilotprojekt, fyra kvinnor skall börja odla Moringa för att på sikt få en inkomst samt att kvinnorna ska sprida kunskapen om moringas fördelar.

MOTTAGNA DONATIONER:

12000 kr för flickors studier i Mocambique

54 512 kr från Lilian Scheeles fond, Danmark

25 000 kr öronmärkta för gatubarnen i Zipamanine samt flyktingbarnen i Lichinga

64 000 kr från Annielie Carlssons Minnesfond

Styrelsen vill framföra ett varmt tack.

STYRELSEMÖTE 2021:

17 januari / telefon möte

14 mars / telefon möte

25 april / telefon möte

2 maj / årsmöte

Höstens första styrelsemöte planeras till i början av september.

VARMT TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD!  

Plusgirokonto 90 03 36-9 Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

Tack för ditt bidrag!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se