Aktuellt

Styrelsen har beslutat om att höja fadderbidragen med 50 kr/barn/månad. Det senaste två åren har kostnaderna för livsmedel, transporter, skolavgifter m.m. ökat kraftigt i Mocambique. Även Vietnam har drabbats pga. en mycket hård nedstängning och ökade livsmedelspriser och bränslepriser. För små barn är bristen på mat ett av det största hoten mot deras hälsa och överlevnad. Även kriget i Ukraina påverkar många länder i Afrika och FN varnar för en humanitär kris.

Höjd fadderavgift fr.o.m. juni 2022. Ni som har åtagit er ett fadderskap med ett visst bidrag avgör själv om ni vill höja ert bidrag.  

Varmt tack för bidrag till Covid-19. Många familjer fick matpaket till jul. Covid-19 och naturkatastrofer gör det fortsatt svårt för familjerna i Mocambique.

 

 

 

 

 

 

Sex flickor från Lifidzi och en flicka från Vila har kommit in på sjuksköterskeutbildningen i Vila. Vill du bli fadder till en av flickorna eller på annat sätt lämna stöd? Maila till mocambique@ffbb.se så får du veta mer.

 

 

 

 

 

 

Den 24 januari 2022 drabbades Mocambique av ännu en cyklon. Många av familjerna har förlorat sitt hus. Vill du bidra? Plusgirokonto 900336-9 eller Swish: 1233139458    –  öronmärk din gåva! Tack för att du vill bidra.

 

 

 

 

 

Mottagna donationer 2022:

  • 8000 från Staffanstorp kommun
  • 10000 kr från Akavia
  • 31000 kr från medlem och fadder
  • 75 000 kr från Östermalmskyrkan, Kristianstad

TUSEN TACK FÖR ATT NI STÖDJER FFBB:s viktiga arbete

STYRELSEMÖTE 2022:

Styrelsemöte 30 januari

Styrelsemöte 6 mars

Styrelsemöte 10 april

Årsmöte 8 maj