Aktuellt

Årsmöte den 2 maj. Se kallelse som har skickats ut.

Covid-19 har försvårat för många barn och styrelsen söker faddrar till barn vid förskolan Ana Maria, Munhava och vid barnhemmet Lar Siloe.

Styrelsen söker faddrar till universitetsstuderande i Mocambique. Är du intresserad? Skicka din förfrågan till mocambique@ffbb.se så berättar vi mer.

Insamling ”Covid 19 MZ” forsätter. Vill DU bidra? Du kan öronmärka din gåva med ”Covid 19 – MZ” plusgirokonto 900336-9 eller swisha till 1233139458.

NYA PROJEKT:

Styrelsen beslöt att stödja ett projekt för utsatta flickor. Flickors utsatthet har ökat och så även prostitution bland unga flickor. Flickorna är utan något som helst skydd, inräknat från sina vårdnadshavare.

Inköp av en kopieringsmaskin till Zipimanine. Skolbarnen i Mocambique har oftast inga läroböcker och helt beroende av att ha pengar för att kunna kopiera de texter som anges av läraren. Fattiga barn har inte den möjligheten och blir inte accepterade i klassrummen och utestängs därmed från undervisningen.

Utökning av Genderprojekt. Fyra flickor, med engagemang och motivation, kommer att utbildas till handledare för att efter slutförd utbildning leda Gender- projektet i byarna Mulambo, Chindiwo, Kabango, Kantsinzi, Chapotera, Kanjautso, Kanyanja.

Pilotprojekt, fyra kvinnor skall börja odla Moringa för att på sikt få en inkomst samt att kvinnorna ska sprida kunskapen om moringas fördelar.

MOTTAGNA DONATIONER:

25 000 kr öronmärkta för gatubarnen i Zipamanine samt flyktingbarnen i Lichinga

64 000 kr från Annielie Carlssons Minnesfond

Styrelsen vill framföra ett varmt tack.

STYRELSEMÖTE 2021:

17 januari / telefon möte

14 mars / telefon möte

25 april / telefon möte

2 maj / årsmöte

VARMT TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD!  

Plusgirokonto 90 03 36-9 Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

Tack för ditt bidrag!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se