Thanh Ba resurscenter

CIMG2624      TC öppning BaoCIMG2995CIMG2962

Uppgradering av Inclusive Education, Thanh Ba- projektet

Thanh Ba-projektet genomfördes av FBB under 8 års tid och lämnades över till Folkkommittén i Thanh Ba 31 december 2006. Projektet var ett pilotprojekt, att upptäcka och integrera funktionshindrade barn i samhälle och skola. Efter ett regeringsbeslut 2010 arbetar idag hela landet efter modellen. FBB stödjer fortfarande verksamheten genom fadderbarnsprogram, mikrolån och punktinsatser.

Vid en uppföljningsresa av styrelsen utvärderades projektet i november 2012. Här framkom behov av stöd till uppgradering av kunskaperna i Inclusive Education, genom vidareutbildning av lärare på alla nivåer i grundskola och gymnasium, rektorer och myndighetspersoner.

Totalt bidrag 187 840 kr. Insatsen görs tillsammans med föreningen BFA under tiden 2013 – 2015.

Vietnam201010 03720141104_090409TC barn i klass

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se