Så här används ditt bidrag

Lifidzi 2013 076Vietnam201010 034nghia cowbeira 201103 114

Bidrag och gåvor:
Styrelsen för FFBB känner ett stort förtroende att få ta emot bidrag och gåvor. Vårt främsta mål är att erhållet bidrag  i största möjliga mån skall gå till ändamålet. Vidare att all information och ekonomiska redovisningar skall vara transparenta.

FFBB har ett 90- konto:
I och med att FFBB har ett 90- konto granskas vi av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och administration. För FFBB var den siffran under 3 % från verksamhetsåret 2016.
Läs mer på Svensk Insamlingskontroll

Kommer bidrag och gåvor fram?
Ja, det gör det. FFBB:s kontakter är väl förankrade och bygger på ett långt samarbete och ömsesidigt förtroende. Rapporter om hur översända medel har förbrukats kommer styrelsen tillhanda en gång i kvartalet. Vid uppföljningsresor granskas alla räkenskaper och att användandet av översända medel stämmer överens med målet.

Öronmärkta gåvor från givaren går direkt till ändamålet. Gåvor som ej är öronmärkta beslutas av styrelsen till vilket projekt pengarna skall användas.

Information om personuppgifter:
Medlemmar, faddrar och sponsorer eller andra som skänker bidrag till FFBB:s verksamhet är registrerade i föreningens medlemsregister. Detta för att kunna följa dina inbetalningar och kunna nå dig med information om ditt fadderbarn och föreningens arbete.

Löner och arvoden:
Inga löner eller arvoden förekommer. Alla i styrelsen arbetar  ideellt.

CIMG2542Lifidzi 2013 204CIMG2078Thanh Ba Choung active class

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se