Förskolan Centro Aberto

Centro A barnText info... CIMG0461CIMG0481

FFBB stödjer förskolan ”Centro Aberto” sedan 2012. 130 barn i åldern 3 – 9 år deltar i aktiviteter såsom dans, socialt samspel, undervisning i portugisiska och matematik. Vidare får barnen äta sig mätta. Barnen får en grund att stå på och kunskaper för framtiden.

Förskolan fyller en mycket viktig funktion för barnen som kommer från närliggande byar. Familjerna har inte möjlighet att ge sina barn tillräcklig omvårdnad och mat. Barnen är ofta utsatta för våld, och förskolan blir en trygg plats för dem.FBB stödjer med ekonomiska medel för drift, dvs mat och avlöning av personalen. Vid uppföljningsresan 2014 framkom behov av reparationer av bl.a. tak och gallerdörr. Medel för detta har överförts och lagningsarbetet pågår. Du kan stödja förskolans verksamhet. Alla bidrag är välkomna!

Lifidzi 2013 130Barn äter CA_1CIMG0483

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

Tack för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se