FFBB:s succéhistorier

beira 201103 114CIMG2566beira 201103 066OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi vill gärna dela med oss av FBB:s framgångar. Vi är en liten organisation, men med många olika krafter och faktorer känner vi att vi vågar säga att våra insatser når fram och får full verkan.

Föreningen För Barnens Bästa är stolt av många anledningar. Vi har de mest lojala, generösa och omtänksamma medlemmar. Utan dem hade inte FBB:s arbete varit möjligt. Många medlemmar har varit medlemmar och faddrar sedan föreningen startade juli 1988. Medlemmarna berättar för oss när vi gör något bra och hur vi kan bli ännu bättre. Medlemmarna vet, att alla bidrag går direkt till individen eller projektet. De vet också att vi i styrelsen arbetar ideellt utan något arvode. Detta är en del av vår succé. Vi är mycket stolta över våra medlemmar!

Vi är lika stolta över våra samarbetspartners! I Mocambique och Vietnam arbetar vi med människor som också arbetar frivilligt för FBB. De får ingen lön och de jobbar hårt, för att de ser, att deras arbete gör skillnad. De är Systrar och helt vanliga människor som är lojala och underbart dedikerade. De hjälper oss att hitta rätta vägar hur vi tillsammans kan hjälpa de mest utsatta. Det är med deras vägledning och erfarenhet som projekten kan realiseras.

Framför allt är vi stolta över vår historia. FBB är en förening som gör insatser där andra inte har tankar på att göra en insats. Vi ger inte upp.  P g a vår storlek är vi mobila och kan ta oss till områden långt in i bushen, där andra stora organisationer aldrig når fram. Vi arbetar med projekten och individen LÄNGE. Det betyder att vi följer upp och hjälper ett barn, en ungdom, en kvinna fram tills att individen kan klara sig själv, eller tills att projektet har långsiktigt förankrats. Vi gör regelbundna uppföljningar till Vietnam och Mocambique, en gång om året, och har då ett nära samarbete med vår lokala partners. Dessemellan har vi täta kontakter via sms och mail så vi vet hur alla mår och hur det går för våra projekt. De vet att de kan nå oss närhelst de behöver kontakt.

Dessa faktorer är alltså förklaringen till att en liten förening kan göra underverk då mer än tusentals människor, under åren, blivit hjälpta av FBB. Vår allra största succé är den modell vi byggde upp genom Thanh Ba- projektet i Vietnam, som idag hela landet följer. Ett land med över 90 miljoner människor.

Därför tillåter vi oss att kalla vårt arbete SUCCÉ:

Under 2014 vill vi dela med oss av flera fantastiska succéer

UTBILDNINGSFOND för skolflickor:

Kamera 20140418 205Många flickor får aldrig chansen att gå i skolan. Vår erfarenhet är,  att utbildar man en flicka, utbildar man 10 människor. Anledningen är att flickorna delar med sig av sina kunskaper till familj och vänner.
Därför öppnade FBB 2014 en utbildningsfond för att ge fattiga flickor i Lifidzi en betald skolgång. 1 000 kr räcker till ett års skolgång, en solcellsdriven lampa ”Little Sun”, så att flickorna kan läsa sina läxor i hyddan, samt frukost alla skoldagar. Barnen i Lifidzi får aldrig någon frukost på grund av fattigdom.
Det är också FBB:s erfarenhet att flickor som inte går i skolan blir bortgifta väldigt unga, många endast 13-14 år. Tidiga graviditeter gör att det blir en stor risk för den unga flickans liv och för barnet. Hennes kropp är inte mogen för att bära ett barn. Varje år dör 4-5 flickor i Lifdizi p g a tidig graviditet. Flickan är inte heller mogen att ta ansvar för ett barn.
Om DU sponsrar en skolflicka får hon en otrolig möjlighet i livet och kan på sikt försörja sig själv och sin framtida familj.
Under 2014 fick 20 flickor betald skolgång. Vi hoppas hitta en skola med svenska skolbarn som skulle känna det meningsfullt att sponsra en flicka, t ex en flicka per klass. En insats som också kan leda till en fin kontakt mellan svenska och moçambikanska skolbarn.
Vill Du/Ditt företag/skola – stötta en skolficka läs mer här

DATORUTBILDNING i Munhava, Beira, Mocambique

Lifidzi 2013 670Utbildning kräver datorer idag. Vi är stolta över datorrummet vid det sociala centret i Munhava, som FBB har utrustat med datorer, printer och internetuppkoppling. Tidigare fanns ingen sådan utbildning i Munhava. Nu genererar detta mini-datorcenter en inkomst genom att varje elev betalar en liten summa för utbildningen. Därmed kan en utbildad lärare arbeta vid centret. Eleven får grundkunskaper i ordbehandling, excel och internet.

Denna utbildning är den enda i Beira, där eleven erhåller diplom från utbildningsministeriet. Så här långt har över 100 ungdomar fått utbildning och diplom. Utbildningen bidrar till att ungdomarna mycket lättare kan få arbete eller en vidare utbildning i datorkunskap. Mycket eftertraktat efterhand som landet utvecklas.

 

BEGÅVADE BARN som fortsätter sin skolgång, Thanh Ba, Vietnam

CIMG2645

Thuong                                                                                  Trang

Det händer ofta att vi träffar på ett ovanligt begåvat och intelligent barn. Ett sådant barn är pojken Thuong och flickan Trang. Thuong har grava funktionsnedsättningar på grund av skador från Agent Orange. Han kunde inte längre gå i skolan eftersom han blev för tung att bära till skolan av sin farmor. Nu fortsätter han sin skolgång tack vare en fond som FBB har inrättat.

Genom fonden täcks omkostnader för Thuongs skolgång och assistans av en person. Pojken bor vid centret i Thanh Ba, får hjälp med det praktiska, mat och omvårdnad. Tack vare FBB:s medlemmar får en ung begåvad pojke, trots sin svåra funktionsnedsättning, ett värdigt liv och möjligheten till en framtida utbildning.

Flickan Trang är blind på grund av skador från Agent Orange. Hon är mycket intelligent och kan göra en skillnad i Vietnam, om hon får möjlighet till det. Hon är framför allt en bra förebild för andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tack vare FBB:s medlemmar har Trang kunnat påbörja sin gymnasieutbildning. FBB har bekostat Braille-böcker samt en begagnad motorcykel så att pappan kan skjutsa Trang till och från skolan. En begåvad flicka som hoppas kunna fortsätta sina studier efter gymnasiet.

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se