Universitetsstuderande

Das Dores LifidziOLYMPUS DIGITAL CAMERALifidzi 2013 629CIMG2776Lifidzi 2013 668

2008 initierade FBB fortsatt stöd till begåvade ungdomar för högre studier.

I Mocambique finns få personer med en högre utbildning. För många begåvade ungdomar är det en omöjlighet p g a fattigdomen. Det finns inte tillräckligt med pengar att betala terminsavgifter, litteratur eller hyra för det mycket enkla rum som de kan hyra vid universitetets internat.

Föreningen stödjer i första hand ungdomar som är inskrivna i fadderprogrammet. Efter avslutad klass 12 söker vederbörande om stöd hos FBB. Eftersom kostnaderna är betydligt högre än ett fadderskap går flera faddrar ihop och betalar tillsammans för studierna. I vissa fall betalas en del av kostnaderna medan i andra fall all kostnad. Det beror på omständigheterna. Kanske bor anhöriga i närheten av universitetet och då står familjen för boende och matkostnad.

För många ungdomar är detta endast en dröm. Föreningen gläder sig åt varje student som kan fullfölja sina studier. Efter avslutade studier får de ett självständigt liv och ett bra arbete. De hjälper sitt land och sina anhöriga.

För tillfället stödjer FBB genom faddrar sju ungdomar som studerar vid olika universitet och inom olika områden. Studenterna är studiemotiverade och uppvisar goda resultat.

Som fadder till universitetsstuderande får du rapport två gånger om året skriven av studenten.

Ansvarig för universitetsstuderande i Mocambique  är Maj-Gull Gustafsson.

Vill Du veta mer eller anmäla ditt intresse är Du välkommen att kontakta via e-mail: mocambique@ffbb.se eller tfn: 046-123561

Du kan stödja en ungdom i högre studier. Alla bidrag är välkomna!

Vill du veta mer om hur du kan medverka till att ge en ung människa en chans till högre utbildning, kontakta Maj-Gull Gustafsson, e-mail: mocambique@ffbb.se eller ring 046 12 35 61.

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se