Mocambique

RIGHTMAP_MOC

Mocambique har varit en portugisisk koloni men blev självständigt 1975. Efter det bröt ett 17 års långt inbördeskrig ut. Detta har påverkat den ekonomiska situationen i landet men inbördeskrig och naturkatastrofer, såsom svår torka och översvämningar, har också haft en mycket negativ inverkan.

I landet, som är ungefär 1 1/2 ggr Sveriges storlek, bor ca 21 miljoner invånare. Den största delen av befolkningen är katoliker men islam, kristendom och inhemska animistiska religioner är procentuellt nästan lika stora.
Det officiella språket är portugisiska men en mängd olika banthuspråk talas.

I Mocambique finns tre huvudgrupper av folk.  Makua, Lolo, Vao och Sena i norra delen. Folken där har samma kulturarv som Malawi. Kvinnans roll är högt respekterad. I mellersta delen finns Shonafolken,  där den manliga rollen dominerar. Men männen saknar helt betoning på krigiska dygder. I söder bor Ngunifolket. Även här dominerar mannen men med ett mer aggressivt mansideal och de lägger stor vikt vid krigiska dygder. Trots olika kultur och tradition är den gifta kvinnan i samtliga grupper den person på vilket jordbruket vilar, och hon är därmed ansvarig för familjens försörjning.

Landet sysselsätter ca 80 % i jordbruket. Man odlar cashewnötter, socker, bomull, te samt sisal. Analfabetismen är utbredd och i norra delen är ca 90 % fortfarande analfabeter. Fler män än kvinnor är litterata. Sju års utbildning är obligatorisk. P g a fattigdom och den osäkra situationen i landet är antalet skolbarn procentuellt lågt.

AIDS, malaria, tbc och kolera skördar många människoliv. Varje år dör ca 110 000 människor i Aids. Malaria skördar fler offer. Bristen på kunskap, pengar och utbildad medicinsk personal förvärrar situationen oerhört. Den beräknade livslängden i Moçambique är drygt 41 år.

Mocambiuque räknas till ett av världens fattigaste länder. Majoriteten av Moçambiques befolkning lever fortfarande långt under existensminimum. Med hjälp från utlandet och med en större politisk stabilitet sedan 1994, har den ekonomiska tillväxten ökat. Landet har på senare år varit förskonat från större naturkatastrofer, som hade kunnat förhindra den ekonomiska utvecklingen, och inbördeskrigets förstörelse ligger längre och längre bak i tiden.

MZALLM1NY MZALLM2NYMZ augusti 2011 094