Skolflicka

beira 201103 151CIMG1812Kamera 20140418 555beira 201103 139

Utbildningsfond för flickor, Mocambique

Vid styrelsens uppföljningsresor har önskemål framförts om hjälp till fortsatt skolgång för flickorna. Projektet riktar sig främst till de fattiga flickorna i Lifidzi. Familjerna prioriterar pojkars skolgång. Utbildningsfonden initierades 2013 och med stöd från Lilian Scheeles fond. För tillfället får 30 skolflickor stöd från fonden. Parallellt med fonden kommer Genderprojektet att genomföras. Se vidare Genderprojekt i Lifidzi.

I Mocambique prioriteras pojkar före flickor när det gäller utbildning.  1,2 miljoner barn går inte i grundskolan eller gymnasiet och över hälften av dessa är flickor. Många flickor kan inte fortsätta sin skolgång efter klass 5. Det finns flera anledningar. T ex har inte föräldrarna råd att köpa skolmaterial och uniform. Många barn har långt till skolan. Våld och övergrepp förekommer på väg till skolan och i skolan. Mer än hälften av alla flickor i landet gifter sig innan de fyllt 18 år. I norra och mellersta Mocambique är det betydligt färre barn som går i skolan än i den södra delen av landet.

Det kostar 800 kr att ge en flicka ett års skolgång. Du kan välja att sätta in ditt bidrag till utbildningsfonden och då går ditt bidrag till fonden. Du kan också välja att stödja en ”egen” flicka. Du får foto och rapport en gång om året och på så sätt kan du följa din flicka i hennes studier.

Du kan även stödja en skolflicka boende på internat. Flickan får då en stor trygghet, full kost och logi, alla kostnader för studierna samt tid för läxläsning. Det kostar 325 kr/månad att stödja en flicka boende på internat.

CIMG1780Lifidzi 2013 281Kamera 20140418 222Lifidzi 2013 239

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se