Om FFBB

Kamera 20140418 282CIMG1771ATT00054

För Barnens Bästa, FBB, bildades 1988 av några entusiastiska familjer i Kristianstadstrakten, som var beredda att offra medel och kraft för människor i tredje världen,  i första hand barn utan förutsättning att på ett värdigt sätt forma sin framtid.

Föreningens grundare är Maj-Gull och Gert-Agne Gustafsson. 1987 – 1989 genomförde de sitt första utlandsuppdrag i Bai Bang, Vietnam, ett fattigt land som ännu inte hämtat sig från Vietnamkriget. Liksom i andra utvecklingsländer är barn och kvinnor de mest utsatta grupperna. Maj-Gull och Gert-Agne såg de enorma behoven. Tack vare stort stöd från vänner, bekanta och släktingar bildades föreningen sommaren 1988.

FBB:s kontakter i Mocambique och Vietnam bygger på ett mångårigt och förtroendefullt samarbete som under åren byggts upp och är väl förankrat. Flera styrelsemedlemmar har arbetat i föreningen under många år och har kunnat följa uppbyggnaden och utvecklingen av projekten. Detta garanterar att insatserna når fram och får full verkan.

Föreningen består av 205 medlemmar och ca 300 faddrar.
Verksamheten sköts helt ideellt av styrelsemedlemmarna, inga arvoden eller ersättningar betalas ut. Vår årliga medlemsavgift är 150kr och hjälper till att täcka de administrativa kostnaderna.

FBB genomför frivilliga biståndsinsatser och förmedlar bistånd. Målsättningen är att bidragen ska ge hjälp åt dem som bäst behöver det. Alla barn ska känna trygghet, ha tillgång till mat, kläder, husrum, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Biståndsverksamheten finansieras genom frivilliga insatser, gåvor, insamlingar, föreningsfester, föreläsningar, lotterier m.m.

Styrelsens medlemmar verkar för att sprida föreningens arbete och samtidigt uppmärksamma förhållandena i våra samarbetsländer.

Styrelsen arbetar ideellt och målsättningen är att bidragen ska ge hjälp åt dem som bäst behöver det.

Genom långsiktig hjälp till självhjälp arbetar vi tillsammans för att bekämpa fattigdom och skapa varaktiga och bärkraftiga förbättringar av barnens livskvalitet. 

Kamera 20140418 38420140725_151655MZ augusti 2011 053DSC02206a

Organisationsnummer: 838201-5777

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för att du vill stödja oss!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se