Utbildningscenter Lifidzi

20140728_153411CIMG1764CIMG2256IMG_3916

Efter ett långt och grymt inbördeskrig kämpar fortfarande människorna i avlägsna områden för att överleva. Lifidzi är ett sådant område. I de 13 byarna, som tillhör Lifidzi, bor ca 550 familjer. Familjerna har 4-8 barn. 95% lever av självhushåll och livnär sig på vad odlingar ger. Jorden är utarmad och man har inte möjligheter att köpa gödning. Därför äter man endast en gång om dagen för att maten skall räcka hela året. Barnen får aldrig frukost. 95  % av de vuxna är analfabeter. Sjukdomar som malaria, tbc och aids skördar många offer. Varje vecka kommer gravt undernärda barn till läkarstationen som Systrarna ansvarar för. Kvinnor bär den tunga bördan att sörja för barnen, att ge dem mat och låta dem gå i skolan.

Ett socialt center för kvinnor har länge efterfrågats. 2014 tog styrelsen beslut att stödja ett sådan projekt. Bidrag till att initiera verksamheten har erhållits av Lilian Scheeles Fond, Köpenhamn. Vid centret kommer de kvinnor, som är mest utsatta, att  få ta del av en sömnadsutbildning, alfabetiseringskurs. En stödgrupp kommer att öppnas. Här har kvinnor möjlighet att få råd och stöd. Kvinnor som är utsatta för våld i hemmet kommer att få hjälp att anmäla till myndigheterna.

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se