Moringa projekt Lifidzi

 ”Plantering av Moringa träd” – nytt projekt med start januari 2018

Ett nytt FFBB- projekt har startas upp i Lifidzi; plantering av Moringaträd och utbildning om trädets användning. Projektet är ett pilotprojekt och målet är att minska undernäring bland barnen. I första hand riktar sig projektet till förskolebarnen vid Centro Aberto, barn som får mjölkersättning från FFBB:s akutfond samt till mammor som är HIV postitiva. Trädet är känt som en viktig källa till mat och näring och har beskrivits som ”tropikernas naturliga näring”. Trädet producerar ätbara kapslar. Men det är trädets blad som är den viktigaste näringskällan och som har varit till stor hjälp för att förhindra svält i utvecklingsländer där trädet växer. Bladen är packade med protein, kalcium, betakaroten, C-vitamin och kalium. Problemet är att befolkningen inte har någon kännedom om trädets användbarhet. Vidare är trädet är väldigt tolerant mot torka. Vid bra förhållanden växer trädet snabbt, upp till två meter per år under de första 3-4 åren och kan bli 10-12 meter högt. Moringaträdet kan även användas för att rena flodvatten genom att man krossar fruktens frön.

En provplantering gjordes i början av året. 800 plantor kommer att sättas och systrarna har tilldeltas ca 1 hektar mark som snart är förberedd för att börja odla på. Ett utbildningsprogram kommer att utföras med flera workshop. FFBB har utarbetat en manual. Syster Freita kommer att ansvar för projektet. Här ser vi henne i kyrkan där hon berättar om projektet för lokalbefolkningen. Syster Evelina visar upp en moringagren.

2018 Handbok Moringa

IMG_0729IMG_0161

fotos Moçambique 918 (640x360)

 

 

 

 

 

Du kan stödja ”Moringa projektet, Lifidzi” . Alla bidrag är välkomna!

TILLSAMMANS GÖR VI NÅGOT FÖR BARNEN I MOCAMBIQUE Plusgirokonto: 90 03 36-9 Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se