Tygkasse

FÖRSÄLJNING AV TYGKASSAR

Nu  finns det nya tygkassar i olika storlekar, det finns 3 olika storlekar

TACK till alla er som tidigare har köpt tygkassar. Kvinnorna uttrycker stor tacksamhet och glädje och vill förmedla många hälsningar till FFBB:s medlemmar, faddrar och sponsorer. Ersättningen som kvinnorna får betyder mycket för deras självförsörjning och självförtroende.