Thanh Ba-projektet

20141111_095550CIMG2700CIMG2631CIMG2576

Thanh Ba-projektet – pilotprojekt – IDAG FÖREBILD FÖR HELA LANDET

FBB har arbetat i Vietnam sedan 1988. De första åren bestod insatserna av mindre projekt riktade till barn med funktionshinder i samarbete med barnavårdsnämnden i Hanoi samt punktinsatser vid Olof Palmes barnsjukhus och Phu San- sjukhuset i Hanoi.

1998 – 2006 har FBB i samarbete med People´s Committee i Thanh Ba, norra Vietnam, samt med bistånd från Sida, genomfört ett omfattande projekt riktat till barn med funktionshinder och med FN:s barnkonvention som mönster.

Projektet omfattar Thanh Ba distrikt, bestående av 26 kommuner. Projektet var ett pilotprojekt ”Meeting the real need of children with disabilities” och kommunbaserat.

Regeringsbeslut togs 2006 att tidigare specialskolor för barn med funktionshinder, fattiga och föräldralösa barn skulle avskaffas och att Thanh Ba-projektet skulle stå som förebild i landet.

Barn i Thanh Ba

Thanh Ba är ett av landets fattigaste distrikt och följderna av den kemiska krigföringen under Vietnamkriget är fortfarande påtagliga. Distriktet hade vid projektstarten 1998 ett ovanligt högt antal barn med funktionshinder. Fortfarande föds barn med skador, till följd av de kemikalier som spreds ut över landet under vietnamkriget. Dessa barn har under årens lopp gömts undan av skamkänsla hos föräldrarna och därmed aldrig fått en chans till träning, skolgång eller något socialt liv. Idag har de positiva effekterna av projektet visat sig. Bl a ser man att betydligt färre barn föds med funktionshinder.

Projektet startades genom byggnation av ett resurscenter – Center of Support – och genom utbildning av personal. Centrets personal fungerar idag som nyckelpersoner. De förmedlar sina kunskaper ute i kommunerna och ansvarar för olika utbildningar och seminarier vid centret. Mycket energi har lagts på att förändra attityder och inställning till funktionshindrade i samhället samt upplysningsverksamhet inom olika områden. Projektet bygger på: 1. Community Based Rehabilitation, vilket är en strategi där man i kommunen utvecklar rehabilitering, likvärdiga möjligheter och social gemenskap för alla barn och vuxna med funktionshinder. 2. Inclusive Education, vilket innebär att alla elever i en skola oavsett svaghet eller styrka, inom något område, är en del av skolan och skall känna tillhörighet bland friska barn och lärare. En ”Inclusive klass” är en klass med en blandning av elever med och utan funktionshinder.

I anslutning till centret har FBB även byggt en yrkesskola, där ungdomar får utbildning i olika praktiska yrken så att de på sikt kan skapa sig egen framtid och bli självförsörjande.

2006 togs ett regeringsbeslut som innebär att alla kommuner i Vietnam skall arbeta efter samma metoder som Thanh Ba- projektet.

FBB, som är en liten förening, har lyckats med att förverkliga ett projekt som idag står som modell och förlaga för en nationell politik som syftar till att integrera funktionshindrade barn i skolsystemet i ett land som har mer än 90 miljoner invånare. Alla är överens om att projektet har inneburit en fantastisk utveckling och gett ett mycket positivt resultat för hundratals funktionshindrade barn och deras familjer.

FBB fortsätter att stödja Thanh Ba Resurscenter med punktinsatser.

IMG_0754CIMG2963CIMG2544CIMG2537

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se