Jordbruks- och Sanitetsprojekt i Lifidzi

Pojkarnas UDDT

Pojkarnas UDDT

Flickornas UDDT

Flickornas UDDT

Global Grant Lifidzi – ett samarbete mellan Rotary och FFBB

Ett jordbruks- och sanitetsprojekt för ökad växtproduktion och förbättrade sanitära förhållanden i Lifidzi, Angonia distriktet, Teteprovinsen i norra Mocambique.

Sammanfattning

Mocambique är ett av världens fattigaste länder. Efter ett långt inbördeskrig kämpar landet fortfarande med att förbättra förutsättningarna för människor. Flertalet av befolkningen i Lifidzi är återvändande flyktingar från flyktingläger i Malawi under inbördeskriget.  Lifidzi är ett avlägset område i nordvästra Mocambique som består av 18 byar med cirka 2 000 familjer. 95% av familjerna lever av småskaliga jordbruk. Jorden är utarmad och ger mycket små skördar, vilka inte räcker till de stora familjerna med 4-8 barn. Konstgödsel är extremt dyrt för familjerna och de senaste två åren har regnet uteblivit med minimala skördar som följd, varför familjerna lider av kronisk hunger och svält. Malaria, tuberkulos och HIV är vanligt, och tillsammans med undernäring är dödligheten stor bland barn, spädbarn och nyblivna mödrar.

Sedan flera år tillbaka finns det starka önskemål hos lokalbefolkningen om hjälp med ett projekt som kan bidra till att man kan ta sig ur den totala fattigdomen. 2013 genomfördes därför en förstudie av FFBB tillsammans med den norska stiftelsen SuSan Design för att undersöka förutsättningarna för ett jordbruks- och sanitetsprojekt.

På initiativ av Kristianstads Rotaryklubb bistod sammanlagt fem Rotaryklubbar i Kristianstadsområdet med pengar, och ett samarbete inleddes mellan Kristianstads Rotaryklubb och Rotaryklubben i Chimoio (Mocambique). De två engagerade Rotaryklubbarna, tillsammans med Föreningen För Barnens Bästa, erhöll sedan ekonomiskt stöd från Rotary vilket gjorde det möjligt att genomföra projektet, Global Grant Lifidzi. FFBB har det övergripande ansvaret för projektets genomförande.

Målet med projektet är, att få befolkningen medveten om hur jordbruket kan förbättras och därmed få ökade skördar. Utbildning och träning kommer att ges inom områdena UDDT-teknik (Urine Diverting Dry Toilets), hygien, vatten, skörd samt sambandet mellan sanitet och jordbruk. Lokala byledare och andra nyckelpersoner kommer att involveras för att därigenom försöka att uppnå en positiv spiral för hela befolkningen. Projektet omfattar också en undersökning av jordmånen för att avgöra vilken typ av grödor som har bäst förutsättningar för en framgångsrik odling.

Spetskompetens från SuSan Design, Norge

SuSan Design har fått i uppdrag att genomföra projektet på plats i Lifidzi. Projekttiden löper från januari 2017 – juni 2018.  SuSan Design arbetar med att utveckla ett produktivt jordbruk med erfarenhet från bl.a. Uganda och Kenya med stöd från Bill and Melinda Gates Foundation. SuSan Design samarbetar med SEI och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och har specialiserat sig på att omvandla urin och fekalier till en säker och hygienisk jordförbättringsprodukt och gödningsmedel. Man knyter på så vis samman sanitet med jordbruk vilket ska ge förutsättningar för ett hållbart jordbruk, samt ge större och bättre produktion som därmed förbättrar levnadsvillkoren.

Projektet

Målgrupperna kommer att få kunskaper om hur jordbruket kan förbättras och få skördarna att öka genom kapacitetsutveckling. De kommer att få träning och utbildning inom UDDT-teknik, hygien, vatten, skörd, samt länken mellan sanitet och jordbruk.

UDDTs (Urine Diverting Dry Toilets) kommer att byggas till gymnasieskolan, förskolan och ett 20 tal familjer. Likaså kommer man att utbilda i hur man använder urin i växtodlingar, vilket i förlängningen skall ge förskolan en möjlighet till inkomstbringande medel och ett led i deras självständighet. Genom projektet kommer förskolan och högstadieskolan att få värdiga hygieniska sanitära förhållanden.

Projektet ska skapa förutsättningar för att sprida kunskaper och tekniker till byarna genom att involvera lokala byledare och andra nyckelpersoner. Projektet kommer att innebära en positiv spiral för befolkningen. En ökad tillgång av gödning ger större skördar och minskar hungern. Tillgång till ekotoaletter och urinaler, kombinerad med kunskaper i hygien, gör att hälsotillståndet förbättras och sjukdomar kan minska. Risken för våldtäkt och överfall av flickor och kvinnor minskas genom att de får tillgång till toalett och urinal i hemmet. Överbliven skörd kan säljas på marknaden vilket kan hjälpa till så att flickors skolgång kan säkras och barnäktenskapen minskas.

 

 

 

 

Vill du vara med och stödja projektet?

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se