Fadder i Vietnam

CIMG2586CIMG2590ThaoCIMG2544

I Vietnam samarbetar föreningen med Folkkommittén och Thanh Ba Center of Support and Education. Föreningen har genomfört ett omfattande projekt i Thanh Ba där funktionshindrade barn har integrerats i samhället. Efter ett regeringsbeslut arbetar hela landet efter modellen. Arbetet med att förbättra situationen för de funktionshindrade barnen är angeläget då de tidigare varit undangömda.

Fadderprojektet omfattar ca 45 barn där majoriteten har ett eller flera funktionshinder. Barnen bor hos sina familjer och lever under stor fattigdom. Att få ett barn med funktionshinder innebär kostnader och begränsningar. Det blir t.ex. mycket svårt för föräldrarna att arbeta på risfältet, teplantagen och i jordbruket om det finns ett barn som behöver extra vård och tillsyn. Kostnaderna för läkarvård och mediciner är höga för en familj som har ekonomiska svårigheter.

Fadderbarnsprojektet sker i samarbete med föreningen Barnen Framför Allt i Göteborg.

Genom fadderbidraget, som bygger på ”hjälp till självhjälp”, kan familjer få hjälp med att köpa en ko, en oxe, hönor, grisar, plantor till teplantagen och liknande och på så sätt förbättra sin ekonomi betydligt.

Välkommen att stödja ett barn i Thanh Ba. Fadderskapet är individuellt, och som fadder till ett funktionshindrat barn i Thanh Ba bidrar du till att barnet och familjen får förbättrade förutsättningar och en hjälp att ta sig ur fattigdomen och bli självförsörjande.

Kostnaden är 250 kr per barn och månad. Du får bakgrundsinformation och kort på ditt barn och rapport en gång om året.

Fadderansvarig för Vietnam är Lisbeth Johnsson. Vill Du veta mer eller anmäla ditt intresse  e-mail:  vietnam@ffbb.se eller tfn: 044-50664.

CIMG2673HoaCIMG2642CIMG2587

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se