Fadder i Mocambique

Lifidzi 2013 561Lifidzi 2013 503DSC02208aLifidzi 2013 082

Mocambique är ett av världens fattigaste länder. Ett högt antal barn är föräldralösa p g a att föräldrarna avlidit av aids. Mocambique ligger på femte plats i världen när det gäller hivpositiva. 1,4 miljoner av befolkningen lever med hiv och av dem är ca 200 000 barn. Av 12,3 miljoner barn i Moçambique lever ungefär sex miljoner i fattigdom. 9 % av barn som föds i landet dör innan de fyller fem år. Orsaker är främst malaria, aids och undernäring. På grund av dessa svårigheter har vi ett stort behov av faddrar. Covid-19 har ytterligare försvårat situation för många barn. DU är VÄLKOMMEN att bli fadder till ett barn i Mocambique.

DU kan bli fadder vid följande fadderbarnsprogram:

Barnhemmet Lar Siloe. På barnhemmet bor 91 barn. Idag stödjer FFBB 15 barn. Flertalet har förlorat båda sina föräldrar i aids.  Några av barnen är hiv-positiva. Barnen är 3 – 16 år. Fadderbidraget går till barnens skolgång, mat, hygienartiklar, läkarvård och kläder.

Fadderbarnsprojektet Munhava. Barnen bor hos ensam mamma eller mormor. På grund av fattigdom har de sökt hjälp hos Systrarna och genom fadderbarnsprojektet får nu 35  barn/ungdomar stöd med skolgång, läkarvård, kläder och mat.

Fadderbarnsprojektet Lifidzi. Barnen bor hos ensam mamma eller mormor/farmor. I Lifidzi är det en kamp varje dag för människorna att överleva. Projektet har utökats på grund av det stora behovet och omfattar idag 7’01 barn i åldern 0 – 20 år. Barnen får stöd med skolgång, läkarvård, kläder och basföda.

Fadderbarnsprojektet vid förskolan Ana-Maria. Barnen kommer till förskolan på morgonen och stannar hela dagen. På förskolan får barnen alla måltider och alla kostnader för sin skolgång betalda.

Vid ovan nämnda fadderbarnsprojekt får du ett individuellt barn  som du hjälper med utbildning, skolböcker, mat, läkarvård och kläder.

Kostnaden för ett individuellt fadderskap är 250 kr per barn och månad. Undantag är barnen vid förskolan Ana Maria där kostnaden är 265 kr /månad.  Du får bakgrundsinformation och foto på barnet och rapport en gång om året. Ibland kan det även hända att du får ett litet brev eller en teckning.

Fadderansvarig för fadderbarnsprogrammen i Mocambique är Maj-Gull Gustafsson. Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse är du välkommen att kontakta via  e-mail: mocambique@ffbb.se eller tfn: 046-123561

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se