Vietnam

RIGHTMAP_VIETCIMG3049CIMG2906CIMG2927

Vietnam blev självständigt 1945 efter 30 års inbördeskrig med stor utländsk inblandning. Landet vann full självständighet 1954 från Frankrike men delades i en väststödd stat i söder, Sydvietnam, och en kommuniststat i norr, Nordvietnam. Under 1960- talet blev striderna med USA allt kraftigare. Vietnamkriget, som pågick 1957-1975, var delvis en fortsättning på det franska kolonialkriget i Indokina (Vietnam) 1946-1954.  USA drog sig ur Vietnam 1973 efter en stark opinionsbildning mot kriget i USA och världen. Två år senare kontrollerade Nordvietnam hela Sydvietnam.

När kriget tog slut 1975 stod kommunistgerillan och Hanoi som segrare och hela Vietnam blev en kommuniststat. Flera miljoner människor hade dödats och ödeläggelsen var stor. Under 1980-talet inleddes reformer som öppnade upp ekonomin och bidrog till snabb tillväxt och minskad fattigdom. I början av 1980-talet var landet nödsakat att importera ris för att kunna försörja befolkningen. Idag svarar jordbruket för drygt 40 procent av exporten. Nya reformer inom jordbruket har haft en positiv effekt och avkastningen har ökat dramatiskt . Vietnam är idag världens tredje största exportör av ris.

Vietnam har en befolkning av 91,5 miljoner. Landets invånarantal har ökat med nära 50 procent på ett kvarts sekel, men den höga befolkningstillväxten har nu bromsats. Vietnam är ca 1 1/2 gånger så stort som Sverige. I landet finns olika religioner varav den största är buddismen.

I Vietnam finns 54 officiellt erkända folkgrupper men en stor majoritet, närmare nio av tio invånare, tillhör vietfolket, även kallat kinh. Viet dominerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt. Den största etniska gruppen är vietnameser, Kinh. Bergsfolk finns i de högre belägna delarna i nordväst. De kineser som bor i Vietnam heter Hoa.

Vietnam är ett land som genomgått många förändringar de senaste decennierna. Utvecklingen i vissa delar av landet går fort men vi får inte glömma att Vietnam är ett utvecklingsland vars befolkning fortfarande lever under enkla omständigheter.

Plusgirokonto: 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TACK för ditt bidrag!
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

KONTAKT: info@ffbb.se