Förskolan Centro Aberto, Lifidzi

FBB stödjer förskolan ”Centro Aberto” sedan 2012. 130 barn i åldern 3 – 9 år deltar i aktiviteter såsom dans, socialt samspel, undervisning i portugisiska och matematik. Vidare får barnen äta sig mätta. Barnen får en grund att stå på och kunskaper för framtiden.

Barn äter lunch

Text info...

Matematik lektion

Förskolan fyller en mycket viktig funktion för barnen som kommer från närliggande byar. Familjerna har inte möjlighet att ge sina barn tillräcklig omvårdnad och mat. Barnen är ofta utsatta för våld och förskolan blir en trygg plats för dem.FBB stödjer med ekonomiska medel för drift, dvs mat och avlöning av personalen. Vid uppföljningsresan 2014 framkom behov av reparationer av bl.a. tak och gallerdörr. Medel för detta har överförts och lagningsarbetet pågår. Du kan stödja förskolans verksamhet. Alla bidrag är välkomna!

Centro A barn

Samling utanför förskolan

  Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se