Yrkesutbildning för funktionshindrade och fattiga ungdomar

CIMG2636Som ett delprojekt till Thanh Ba projektet  ingår yrkesutbildning för funktionshindrade ungdomar. Att få en möjlighet till en yrkesutbildning för funktionshindrade och fattiga ungdomar är av stort värde. Utbildning ger kunskap och
självförtroende och stärker individen.

Sömnadsutbildningen pågår i sex månader. Mönsterkonstruktion, symaskinens funktion, materialkännedom samt grundkurs och möjlighet till fortsättningskurs i sömnad.

Vietnam201010 026Efter avslutad utbildning erhåller ungdomarna ett diplom som gör det möjligt att söka arbete. Under åren har många ungdomar fått anställning vi någon syfabrik i provinsen och även i Hanoi och dess omnejd. Vid centret finns en mindre avdelning där man utför beställningsarbete och kan på så sätt tjäna till sitt eget uppehälle. Andra har startat eget och sitter hemma syr.

Verksamheten är mycket viktigt för ungdomar då detta ger dem en möjlighet till självförsörjning och ökat självförtroende.

Du kan stödja kurser för familjerna. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se