Rapporter

Här kan Du hitta rapporter om FFBB:s verksamhet.

MOCAMBIQUE

Medlemsutskick
2016 Medlemsutskick april
2015 Medlemsutskick julgåvor
2015 Medlemsutskick julen

 

Uppföljningsrapporter Lifidzi och Beira
2016 Uppföljning Lifidzi -januari
2016 Uppföljning Mocambique juli 2016
2015 Uppföljning Lifidzi
2014 Uppföljning Lifidzi

Genderprojektet 20150701 – 2016-07-01
2016 Rapport Gender Escola Lifidzi
2015 
Delrapport 1
2016 Slutrapport Genderprojektet

Årsrapporter
Årsrapport 2016 Lar Siloe Munhava
Årsrapport 2016 Socialt Center Munhava
Årsrapporter 2015 projekten i Munhava
Årsrapport 2015 Barnhemmet Lar Siloe

Insamlingar
2015 Insamling förskolan Ana Maria, Vila
2015 Insamling ”Mat till Lifidzi”
2016-
Rapporter från medföljande
Afrikas färger är blått En resebetraktelse av Ingrid Jönsson

Vietnam

Rapporter Thanh Ba
2016 Årsrapport Thanh Ba Center
2016-rapport-thanh-ba
2015 Årsrapport
2015 rapport microlån