Utbildningsprogram

CIMG2566TC alla lärare nghia cow

FFBB stödjer tillsammans med BFA ca 90 barn genom ett fadderbarnsprogram. Programmets mål är att familjerna på sikt skall bli självförsörjande. Faddermedel används till att investera i djur, såsom ko, gris, kycklingar. Fiskdamm och teodling är andra investeringar.

För att familjerna skall lyckas så bra som möjligt behövs utbildning. FFBB har i samarbete med ledningen för Thanh Ba Center utarbetat utbildningsprogram i jordbruk och djurskötsel i kombination med ekonomi.

Det har även framkommit att familjerna är i behov av upplysning gällande barnens hälsa och hygien. Med jämna mellanrum genomförs kurser för fadderfamiljerna.