Utbildningskurser för fadderfamiljer

FBB stödjer fadderfamiljerna i Thanh Ba med utbildning.

För familjerna är satsning på djuruppfödning en möjlighet att förbättra sin ekonomi och på så sätt bli oberoende av stöd.

economic development (2)

För att ge fadderfamiljer så bra förutsättningar som möjligt stödjer FBB kurser i jordbruk och ekonomi.

FBB stödjer även utbildning i hälsa och hygien. Många av barnen har svåra funktionshinder och det är inte alltid lätt för familjer att förstå vikten av hygien och att förebygga infektioner.

Familjerna saknar basala kunskaper i hur man bäst tar hand om barnet, t ex då barnet får hög feber och hur man använder febernedsättande läkemedel.

Kurserna har upplevts mycket positiva och familjerna efterfrågar fler kurser.

Du kan stödja kurser för familjerna. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se