Utbildningsfond för flickor, Mocambique

Många flickor kan inte fortsätta sin skolgång efter klass 5. Familjerna har inte råd att låta sina flickor gå i skolan, utan de gifts bort i mycket unga år. Vid styrelsens uppföljningsresor har önskemål framförts om hjälp till fortsatt skolgång för flickorna. Projektet riktar sig främst till de fattiga flickorna i Lifidzi. Familjerna prioriterar pojkars skolgång. Utbildningsfonden initierades 2013 och med stöd från Lilian Scheeles fond. För tillfället får 20 skolflickor stöd från fonden. Parallellt med fonden kommer Genderprojektet att genomföras. Se vidare Genderprojekt i Lifidzi.

En årsavgift för en flicka är 800 kr. Du kan välja att sätta in ett engångsbelopp men du kan också stödja en ”egen” flicka. Du får foto och rapport en gång om året och på så sätt kan du följa din flicka i hennes studier.

Kamera 20140418 166 Kamera 20140418 157

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se