Utbildning för utsatta kvinnor, Lifidzi

DSC00082

2013 erhölls bidrag från Lilian Scheeles fond som grund för att starta upp en ny verksamhet i Lifidzi. Det finns stora behov att ge utsatt kvinnor en meningsfull vardag och en möjlighet till självförsörjning

DSC00043nyMånggifte för med sig många övergivna mödrar och flera barn. Missbruk är en annan orsak till misär som ger svårigheter för kvinnorna och deras barn. 95 % av den vuxna befolkningen är analfabeter. Förberedelser för sömnadsutbildning i kombination med samtalsgrupper samt alfabetiseringskurserna är klara. Verksamheten kommer att startas upp i början av 2015. Samtalsgrupper innebär att kvinnorna får upplysning om kvinnors rätt, hur man skyddar sig mot våld och övergrepp samt att anmäla till myndigheterna.DSC00053ny

Du kan stödja kurser för utsatta kvinnor. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se