Universitetsstuderande, Mocambique

2008 initierade FBB stöd till begåvade ungdomar för högre studier. Flera ungdomar har avslutat sina utbildning och för flera ungdomar pågår studierna.

I Mocambique finns få personer med en högre utbildning. För många begåvade ungdomarna är det en omöjlighet p g a fattigdomen. Det finns inte tillräckligt med pengar att betala terminsavgifter, litteratur eller hyra för det mycket enkla rum som de kan hyra vid universitets internat.

Föreningen stödjer i första hand ungdomar som är inskrivna i fadderprogrammet. Efter avslutad 12 klass söker vederbörande om stöd hos FBB. Eftersom kostnaderna är betydligt högre än ett fadderskap går flera faddrar ihop och betalar tillsammans för studierna. I vissa fall betalas en del av kostnaderna medan i andra fall all kostnad. Det beror på omständigheterna. Kanske bor anhöriga i närheten av universitetet och då står familjen för boende och matkostnad.

För många ungdomar är detta endast en dröm. Föreningen gläder sig åt varje student som kan fullfölja sina studier. Efter avslutade studier får de ett självständigt liv och ett bra arbete. De hjälper sitt land och sina anhöriga.

För tillfället stödjer FBB genom faddrar sju ungdomar som studerar vid olika universitet och inom olika områden. Studenterna är studiemotiverade och uppvisar goda resultat.

Som fadder till universitetsstuderande får du rapport två gånger om året från studenten skriven av studenten.

Das Dores Lifidzi

Salmina

SALMINA
Salmina studerar till gymnasielärare. Salmina är gift och har ett barn men hon har också sin mamma och syster att ta hand om. Salminas mamma är rullstollsbunden och har ingen möjlighet till självförsörjning.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hilaria med sin dotter Assa

HILARIA
Hilaria har trots en graviditet målmedvetet slutfört 12 år i skolan. Det är annars mycket vanligt att flickor ger upp sin studier då man blir gravid. Hilaria har fått särskilt stöd och uppmuntran från sin fadder, styrelsen FBB och vår kontaktperson. Hilaria har i februari 2015 påbörjat studier till sjuksköterska. Hennes dröm sedan lång tid tillbaka.

Ansvarig för universitetsstuderande i Mocambique  är Maj-Gull Gustafsson.

Vill Du veta mer eller anmäla ditt intresse är Du välkommen att kontakta via e-mail: mocambique@ffbb.se eller tfn: 046-123561

Du kan stödja en ungdom i högre studier. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se