Sömnads- och alfabetiseringskurser, utbildning i matlagning och hälsa, datakurser, Munhava, Beira

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFBB har med bidrag från ForumSyd/Sida byggt ett socialt center i Munhava, Beira, Mocambique. Projektet överlämnades till Systrarna Sao Jose de Cluny 2004. Sedan dess stödjer FBB verksamheten ekonomiskt och många kvinnor har erhållit utbildning sedan projektet startade.

Munhava är en förort till staden Beira. Under inbördeskriget flydda människor från landsbygden till storstäderna. Då inbördeskriget var över ville man inte flytta tillbaka. På så sätt har slumområdet Munhava växt fram. Många människor bor på liten yta, hög arbetslöshet, sjukdomar, våld och misär.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASystrarnas kloster ligger i Munhava och förutom klostret finns det sociala centret men även barnhemmet Lar Siloe, kyrkan, högstadieskola samt en förskola som byggt genom ekonomiskt bidrag från FBB.

Många kvinnor är utsatta i den tuffa miljön och det sociala centret är en stor tillgång och har under åren bidragit med omfattande hjälp till många kvinnor.

2014 har 29 deltagare fått sömnadsutbildning. För tillfället arbetar fyra kvinnor vid centret och är självförsörjande. Flera kvinnor har startat eget, andra har fått anställning som sömnadslärare vid andra sociala center i Beira med omnejd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Många kvinnor har sedan projektstart erhållit utbildning i matlagning. Samtidigt erhåller deltagarna kunskaper i ekonomi, barnavård och hiv. Även här har flera startat eget i form av försäljning av olika maträtter och bakverk. Andra har fått arbete vid någon restaurang.

Efter avslutade kurser erhåller deltagarna diplom utfärdat av utbildningsministeriet i Beira.

MZ augusti 2011 030

FBB stödjer sedan 2005 inköp av utbildningsmaterial för alfabetiseringskurser. Under 2014 deltog 383 personer. Efter tre års utbildning erhåller deltagarna ett diplom som gör det möjligt för dem att fortsätta i statlig skola årskurs 6. En positiv utveckling har skett. För varje år sjunker antalet inskrivna vilket betyder att analfabetismen minskar.
Du kan stödja utbildning för utsatta och fattiga kvinnor. Alla bidrag är välkomna!

Datautbildningen  är populär. Många har gått denna utbildningen och där är alltid kö av intresserade som vill komma in för att få lära sig. Efteråt får de diplom som delas ut av Utbildningsdepartementet i Beira.

photo1

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se