Mikrolån för ungdomar, Vietnam

I samband med överlämnandet av Thanh Ba  projektet den 31 december 2006 överlämnades en fond på 20 000 sek från FBB. Efter hand har fonden utökats. Idag uppgår fonden till 40 000 sek.

Fondens ändamål är att ge funktionshindrade och fattiga ungdomar en möjlighet till självförsörjning och därmed en meningsfull vardag, som stärker deras självförtroende.  Vidare familjer med funktionshindrade barn kommer också ifråga. Thanh Ba distriktet är ett av landets fattigaste distrikt. Arbetstillfällena är få och för ungdomar med funktionshinder är det svårt att finna arbete.

Lånet uppgår till 5 million VND, ca 250 usd. Man investerar i mindre jordbruksprojekt för att förbättra familjens ekonomi.  Så här långt har 70 ungdomar/familjer givits denna möjlighet och resultatet är mycket positivt.  Flertalet är idag självförsörjande och får en inkomst. Många har haft möjlighet att utöka sina satsningar på fler djur, andra har reparerat sitt hus, andra sparar pengar till att bygga nytt hus.

Phoung
microlaan-vietnam

Phoung 25 år

En av ungdomarna, Phoung, 25 år gammal, gravt CP- skadad. Familjen lånade pengar ur mikrofonden och valde att satsa på grisar. Av vinsten hade man dels satt in pengar på banken och dels köpt en ko. På så sätt hade inkomsterna växt till 15,7 milj VND. Familjens tacksamhet över att ha fått denna möjlighet var gränslös.

Av de 70 familjer är det endast 4 familjer som p g a olika svårigheter inte haft möjlighet att betala tillbaka. I dessa fall går FBB in och ersätter beloppet så att fonden förblir intakt.

Vid styrelsens besök november 2014 framkom ett ökat intresse för att låna. Mikrolånen är räntefria och ger familjerna en möjlighet till självförsörjning och en väg ur fattigdomen.

Läs om Dungs familj som lånat pengar för att investera i djuruppfödning

I, Tran Duc Thu, would like to say thanks so much to FBB for Microlaon to our family. Our son is Tran Tien Dung 7 years old and he has difficulties in learning. We live in Dong Thanh Commune and we are farmers and poor.

We had the opportunity to borrow 5 million in MCL fund. We bought a nice cow for 7 million. Now we have paid back and we sold the cow for 17 million. We have an interest of 12 million. We are very happy for the money that means that our economy is much better. Now we can buy a new cow without borrow money and our economy can be even better. We plan to build a new house in future and will safe our money from microloan.

We would like to say thanks to all FBB board and all kind Swedish people who help us so much. I would like FBB to continue to support children with disabilities in Thanh Ba.

Läs om Hoa´s familj som lånat pengar för att öppna en affär

My name is Thu, I am Hoa mother. With the support from you and center we borrowed money in microloan fund. The total money is 5 million. I use this to open a small shop for my daughter. She was paralyzed both legs and left hand so she can not do anything. Last time she felt sad and borrowed and said because she can not help parents to do housework. But when we had a shop she can sit there and help us to sell rice and food for pigs. We are very happy because we have increased the monthly income to about 2 million and Hoa really happy and we too. She felt confident much more. We do appreciate your support and specialy microloan program.

It help us to development economy. With microloan now I can repair a house and get a bigger shop. I hope you can continue support us and all children with disabities.

Thank you so much Mother of Hoa Nguyen Thi Thu

Kontakta ordförande Gert-Agne Gustafsson om Du vill veta mer  tfn: 046-123561 eller e-mail: info@ffbb.se

Du är välkommen att stödja mikrolånsfonden med ett bidrag.

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se