Genderprojekt, Lifidzi20140728_153411

Kamera 20140418 223

FBB har beviljats bidrag från Forum/Syd/Sida för att utföra ett Genderprojekt i Lifidzi. Syftet med projektet är att i samarbete med Systrarna, Sao Jose de Cluny, samt lokala myndigheter såsom hälso- skol- och sociala sektorn, verka för att unga flickor i området Lifidzi ska få information/utbildning i rättigheter samt konsekvenserna av en alltför tidig sexdebut. Syftet är vidare att motverka tidiga äktenskap och tidig graviditet, samt att flickorna skall kunna hävda sin rätt gentemot lärare och andra vuxna som kräver sex. Slutligen syftar projektet till att öka flickornas förståelse gällande vikten av studier och utbildning för att bli oberoende, självständiga och självförsörjande.

Med anledning av Genderprojektet har en utbildningsfond öppnats som gör det möjligt för flickorna att få möjlighet till fortsatta studier. Se vidare Utbildningsfond.

Kamera 20140418 020Kamera 20140418 232 Du kan stödja Genderprojektet och utbildningsfonden. Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se