CIMG2520CIMG2549CIMG2544

 Vill Du bli fadder till ett barn i Vietnam?

FBB inledde ett samarbete med Vietnam 1988, inledningsvis i form av punktinsatser till fattiga kvinnor och barn, samt stöd till Olof Palmes barnsjukhus.

Fattigdomen i norra Vietnam är stor och fortfarande föds många barn med olika funktionshinder som en följd av den kemiska krigsföringen under Vietnam kriget.

Grunden till fadderbarnsprogram togs 1990 och med ett samarbetade barnvårdsnämnden i Hanoi, där biståndet riktades sig just mot barn med funktionshinder och deras familjer.

Under åren 1996 – 2006 har FBB genomfört ett pilotprojekt ”Meeting the real need of Children with Disabilities” i Thanh Ba distrikt, norra Vietnam. Enligt regeringsbeslut 2010 arbetar man idag efter denna modell, dvs integration av funktionshindrade barn i skolsystemet och i samhället.

Läs med om projektet här….

Fadderbarnsprogrammet i Thanh Ba startade 2001. Idag omfattas 97 barn och där flertalet har ett eller flera funktionshinder. Föräldrarna är fattiga jordbrukare. Att få ett barn med funktionshinder innebär kostnader och begränsningar. Det blir t ex mycket svårt för föräldrarna att arbeta på risfältet, teplantagen och i jordbruket om det finns ett barn som behöver extra vård och tillsyn. Kostnaderna för läkarvård och mediciner är höga för en familj som har ekonomiska svårigheter.    

Fadderbidraget används till barnets behov men också till familjen och  som bygger på ”Hjälp till Självhjälp”.

FBB gör en utredning för att se helhetsbilden av situationen. Vad behöver barnet? vilken rehabilitering? operation? vilka mediciner etc, men också ser vi till familjens behov och på vilket sätt familjens ekonomi kan stärkas, t ex genom satsning på djur. Familjen kan få hjälp med att köpa en ko, en oxe, hönor, grisar, plantor till teplantagen och liknande. För de barn med extra stora svårigheter görs ett speciellt åtgärdsprogram. Detta följs upp var tredje månad.

Under åren har flera barn räddats genom operationer och mediciner. Satsning på djur har gjort många familjer självförsörjande. Fadderprogrammet upplevs mycket positivt av myndigheterna och framförallt för familjerna blir det en positiv utveckling i deras redan utsatta situation.

Fadderskapet är individuellt

Som fadder till ett funktionshindrat eller fattigt barn i Thanh Ba bidrager du till att barnet och familjen får förbättrade förutsättningar och en hjälp att ta sig ur fattigdomen och bli självförsörjande.

Kostnaden är minst 125 kr per barn och månad. Du får foto och bakgrundsinformation och kort på ditt barn och rapport en gång om året.

Fadderansvarig i Vietnam är Lisbeth Johnsson. Vill Du veta mer eller anmäla ditt intresse e-mail:  vietnam@ffbb.se eller tfn: 044-50664.

Fadderbarnsprojektet sker i samarbete med föreningen Barnen Framför Allt,  Göteborg

Du kan stödja ett barn i Vietnam. Välkommen som fadder!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se