Byggnation av förskolan Fonte Boa, Vila, norra Mocambique

TILLSAMMANS GÖR VI NÅGOT FÖR BARNEN I MOCAMBIQUE

2011 fick FBB förfrågan om behovet av en förskola i Vila (ca 2 mil från Lifidzi). I Mocambique finns ett fåtal förskolor. Dessa är privatägda och belägna i de större städerna och förutsätter att föräldrarna har möjlighet att betala avgifter för inträde m m.
Fattiga barn har inga möjligheter att få sina behov tillgodosedda i form av tillräckligt mat, social träning eller kunskaper som ger dem större chans att lyckas med sin skolgång. I Mocambique är portugisiskan det officiella språket, men barn som bor på landsbygden talar bantuspråk. Barn som inte har förkunskaper i portugisiskan får det besvärligt. De går om och tappar så småningom motivation och intresse.

Vidare är barn utsatta för våld och aga i hemmet. Föräldraförening kommer att staras för föräldrarna får lära sig FN:s barnkonvention, information om hygien och hälsa. Mammornas situation kommer också att lyftas då de bär den stora bördan att sörja för sina barn. Även kvinnorna är utsatta för våld och övergrepp och oönskade graviditeter.

Byggnationen  påbörjades 2013 och under 2014 färdigställs förskolan som innehåller två lektionssalar. En tillbyggnad bestående av toaletter och förråd är under uppbyggnad. Det som återstår är ekonomiska medel till inköp av pedagogiska material, inventarier samt lekredskap.

Förskola FBoaFörskolan Fonte Boa, Vila

FBB arbetar just nu med att hitta sponsorer, 25 000 sek behövs

Du kan stödja förskoleverksamheten.  Alla bidrag är välkomna!

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se