Akutfond Lifidzi

Ge Ditt bidrag till Akutfonden och rädda liv

Att inte ha rent vatten, att inte få vård när man är sjuk, att inte få lära sig läsa och skriva, att vara fast i fattigdom – så ser verkligheten ut för alltför många människor i Lifidzi.

På grund av det stora behovet i Lifidzi har FBB inrättat en akutfond. Akutfonden är ämnad i första hand för mjölkersättning till:

  • Nyfödda vars mamma har dött i samband med förlossningen eller strax efter.
  • Nyfödda vars mamma är hiv-positiv och således inte får amma.
  • Barn som kommer till läkarstationen och är svårt sjuka och undernärda.

Dagligen kommer familjer med svårt sjuka och undernärda barn till Systrarna och till läkarstationen. De har ofta vandrat långt för att få hjälp. Under ett besök i en by, några kilometer från klostret, träffade vi en mormor med en 3-månaders CIMG2075baby. Mamman dog i samband med förlossningen. Mormor berättar att hon måste gå långt för att få tag på komjölk till sitt barnbarn. Men barnet är undernärt och får inte vad det behöver. Nu kan barnet, genom akutfonden, få mjölkersättning och få möjlighet att växa och utvecklas. Detta är bara ett exempel av många. Akutfonden hjälper till så att de små barnen får en chans att överleva.

Människorna bor i lerhyddor och livnär sig av självhushåll och deras överlevnad är helt avhängig den egna skörden. Många kvinnor blir övergivna och lämnas att ensamma försöka mätta sina barn. Hunger och undernäring blir följden. I Mocambique lider 41 % av barnen under fem år av kronisk undernäring. Inte mindre än 36 % av alla dödsfall bland barn före fem års ålder är kopplade till undernäring. Till läkarstationen som Systrarna förestår kommer varje vecka 3-4 barn gravt undernärda. För tillfället är 40 barn i riskzonen inskrivna och för stöd från fonden.
Barn äter CA_1

 

Plusgirokonto 90 03 36-9

Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se