Aktuellt och nyheter

En donation på 63 000 kr har inkommit från Annelie Carlssons Minnesfond. 30 000 kr skall användas för att köpa getter till utsatta och fattiga familjer i Lifidzi och Vila. 10 000 kr till mikrolån för kvinnor i Mocambique samt 23 000 kr till en mikrolånsfond ”Microloan cows” till familjer i Thanh Ba, Vietnam. Tusen tack för den generösa donation som kommer att betyda mycket för familjerna.

INSAMLING majs Mocambique har fram t o m februari inbringat 40 300 kr. Varmt tack till alla er som har bidragit. Särskilt tack till Östermalmskyrkan i Kristianstad som bidrog med 25 000 kr. Insamlingen fortsätter öronmärk din gåva: ”Insamling MZ”  plusgirokonto 900336-9 eller swisha till 1233139458. TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD!

Tack till alla er som har betalat medlemsavgift för 2020. Vi hoppas att fler vill vara medlemmar. Årsavgiften 150 kr/år/person. Två personer boende på samma adress betalar 200 kr. Du stödjer FFBB:s viktiga arbete i Mocambique och Vietnam. FFBB:s administrativa kostnader är under 3 %. Tack för att du vill vara medlem och följa FFBB:s arbete.

Vi söker faddrar till flickor som bor på internatet i Lifidzi. Vill du följa en flickas skolgång? Du får rapport en gång om året hur det går för din skolflicka. Du stödjer flickans internatkostnader och kostnader för skolgången tills att hon avslutar årskurs 12. Kostnad 265 kr/månad/flicka. FFBB arbetar aktivt för att undvika tidiga äktenskap. Genom att ge flickan möjlighet till en skolgång minskar risken för äktenskap drastiskt.

Vi söker faddrar till barn vid förskolan Ana Maria. Kostnad 215 kr/månad. Du får följa ett barns skolgång och du får rapport en gång om året.

För mer info: info@ffbb.se eller mocambique@ffbb.se       TACK FÖR ATT DU VILL STÖDJA BARNS SKOLGÅNG.

ÅRSRAPPORTER för fadderbarnen i Mocambique: Flertalet av rapporterna har kommit. Vi saknar ett par rapporter för barn vid förskolan Ana Maria. Rapporterna för barnen, skolflickor i Lifidzi har börjat komma. Syster Olimpia berättar att det är fortsatt svårt att skicka. Regnet fortsätter och det är svåra översvämningar som förstört elnätet. Vi ber er om att ni har lite mer tålamod så skall rapporterna komma.

STYRELSEMÖTE 2020:

22 mars i Stångby

10 maj Årsmöte, Montessoriskolan Eslöv

 

Som fadder till en flicka står du upp för flickors rättigheter. Skicka din förfrågan till info@ffbb.se så hjälper vi dig.

skolflicka

 

 

 

 

 

VARMT TACK FÖR ATT DU VILL VARA MED OCH GÖRA SKILLNAD!   Plusgirokonto 90 03 36-9 Du kan lätt och säkert stödja vårt arbete via PayPal. Du kan läsa mera om PayPal här

Tack för ditt bidrag!

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD!

Kontakt: info@ffbb.se