Aktuellt och nyheter

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ FACEBOOK där ni kan följa föreningens utveckling och arbete.

UPPFÖLJNINGSRESA THANH BA, Vietnam: Styrelserepresentanter gör en uppföljningsresa till Thanh Ba Center of Support and Education for disable, poor and orphan Children under tiden 8 november – 27 november. Målet med resan är att besöka de 73 fadderbarn som föreningen stödjer tillsammans med föreningen BFA, besöka mikrolånstagare, klubbaktiviterer m m samt göra en ekonomiska uppföljning.

NYTT PROJEKT: Styrelsen har beslutat att stödja ett nytt pilot projekt i Lifidzi; plantering av Moringaträd och utbildning om trädets användning. Projektet är ett pilotprojekt och målet är att minska undernäring bland barnen. I första hand riktar sig projektet till förskolebarnen vid Centro Aberto och de barn som får mjölkersättning från FFBB:s akutfond. Trädet är känt som en viktig källa till mat och näring och har beskrivits som ”tropikernas naturliga näring”. Trädet producerar ätbara kapslar. Men det är trädets blad som är den viktigaste näringskällan och som har varit till stor hjälp för att förhindra svält i utvecklingsländer där trädet växer. Bladen är packade med protein, kalcium, betakaroten, C-vitamin och kalium. Problemet är att befolkningen inte har någon kännedom om trädets användbarhet.

DONATIONER: Stort tack från styrelsen för bidrag inkommit under 2017

– 25 000 sek från Östermalmkyrkan/Erikshjälpen i Kristianstad – öronmärkt för byggnation av en skola i Lichinga

– 30 000 sek privat donation – öronmärkt för Moringa projekt i Lifidzi

– 8 000 sek privat donation

– 5 200 sek från Ystads Praktiska Skola, Ystad

– 25 000 sek från Östermalmkyrkan/Erikshjälpen i Kristianstad. Pengarna är öronmärkta för byggnation av en skola i Lichinga

– 25 610 sek från Lilian Scheeles Fond i Danmark

– 7 227 kr behållning av kollekt från konserten som hölls i S Mellby kyrka av skolelever vid Nova Academy, Simrishamn

– 3 335 kr från Fjälkinge pastorat – kollekt

– 5 000 kr  privat donation

2017 FÖRELÄSNINGAR:

8 mars Internationella kvinnodagen föreläser vi om ”Kvinnor i Mocambique” för kvinnogruppen/kaféet, Österäng kyrkan, Kristianstad
17 september föreläser vi om fadderverksamhet, Farhults församling
29 september föreläser vi om FFBB:s verksamhet, Stångby bokcafé

STYRELSEMÖTE:

Styrelsemöte den 14 januari i Stångby

Styrelsemöte den 18 mars i Stångby

Styrelsemöte den 21 maj i Simrishamn

Styrelsemöte den 30 juli i Stångby

Styrelsemöte den 19 augusti i Brösarp

Styrelsemöte den 23 september i Eslöv

Styrelsemöte den 28 oktober i Simrishamn

JORDBRUKS OCH SANITETSPROJEKTET I LIFIDZI! Rotary International har godkänt ansökan om ett Jordbruks- och Sanitetsprojektet i Lifidzi. Projektet, som är ett pilotprojekt, startades 1 januari 2017 och avlsutad 30 juni 2018.  Projektet är ett samarbete mellan Rotary i Kristianstad, Rotary i Chimoio Mocambique, FFBB, Systrarna Sao Jose de Cluny samt Jesuitprästerna, Lifidzi. Styrelsen är mycket glada över att äntligen få starta ett projekt som på sikt kommer att förbättra förutsättningarna för ett värdigt liv för befolkningen i Lifidzi och de 18 byarna. Läs vidare under rubriken JORDBRUKSPROJEKTET

LICHINGA – stöd till skolbyggnad. Styrelsen har beslutat att stödja byggnationen av en skola i Lichinga, norra Mocambique. Huvudansvarig för skolbyggnaden är Syster Vinaya. Många barn som lever i avlägsna byar får aldrig möjligheten till en skolgång då det saknas skolor. Styrelsen har ansökt om ytterligare ekonomiskt stöd från Österäng kyrkan i Kristianstad.

ANSÖKNINGAR: Ny ansökan om ekonomiskt stöd har lämnats till Lillian Scheeles fond, Danmark samt till Erikshjälpen/Östermalmkyrkan i Kristianstad

Föreningens insatser bygger på bidrag och gåvor från medlemmar, faddrar och sponsorer samt arvoden från de föreläsningar som styrelserepresentanter gör vid olika inrättningar

GODA NYHETER! Genderprojektet är godkänt av ForumSyd. Stort TACK till projektledare Daniel Gustafsson och syster Olimpia.  Läs den positiva feedbacken här: Forum Syd rekommenderar att er slutrapport godkänns, jag bifogar PM på er slutrapportering. Er slutrapportering var exemplarisk, ni var tydliga utan onödig extra text. Jag uppskattade också särskilt att ni lyckades vara konkreta i resultatmätningen – jättebra. Det är första gången jag har haft tillfälle att bedöma resultaten som särskilt intressanta. Bra jobbat. Handläggare Eva Närvä/Forum Syd

Uppföljningsresa till Lifidzi 23 juni – 13 juli 2016: Projektansvarig Daniel Gustafsson och styrelserepresentanter besökte Lifidzi, Vila och Munhava. Slutseminarium av Genderprojektet hölls i Lifidzi den 2 juli för över 150 deltagare. En mycket positiv utveckling och barnäktenskapen har blivit färre. Projektet skall på försöka genomföras vid högstadieskolan i Lifidzi och riktas till 1 750 elever under ett års tid. Vidare kommer projektet att påbörjas i Maputo, Beira och Lichinga.

CIMG0030

Projektledare Dr. Daniel Gustafsson o Syster Evelina

IMG_0126

Möte med byledare

CIMG0027

Utbildning i barn- o kvinnokonventionen

Projeto genero meninos nas escola

Workshop med pojkarna årskurs 8

meninas projeto genero

Workshop med flickor årskurs 8